Az igazi egoizmusba vetett tudat sajátossága, amikor azt hiszed, hogy tehetsz bármit is az „Ő” akaratán kívül.