A gondolat független a tapasztalástól, a tapasztalás függ a gondolattól.